Wat is nou precies een veranda?

Hoe gaan wij te werk?